Efekt mocno zagęszczonych rzęs

EFEKT MOCNO ZAGęSZCZONYCH RZęS

Mocno zagęszczone, długie rzęsy